PL EU
ELASTYCZNOŚĆ KONIECZNA DO DOTRZYMANIA KROKU ZMIANOM NIEZALEŻNIE OD BRANŻY
KAMELEON.B2B
To platforma sprzedażowa, która umożliwia prezentację aktualnej oferty towarów oraz przyj­mowanie zamówień od stałych odbiorców bizne­sowych za pomocą Internetu. Cały proces jest ...
KAMELEON.ERP
To rozwiązanie przeznaczone dla praktycznie każdej Organizacji. Skalowalne i wyposażone w optymalne funkcjonalności oprogramowanie do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jak również poza granicami naszego kraju ...
KAMELEON.MWS
Magazyn Wysokiego Składowania (Warehouse Management System). Graficzne przedstawienie magazynu i przypisywania towarów do określonej lokalizacji. Konfigurowalny model obsługi zleceń magazynowych. Rejestracja obrotu paletami ...